Sakrament Chrztu Świętego jest udzielany w kościele parafialnym w każdą niedzielę miesiąca na sumie o godz. 11.00.

Dziecko do chrztu świętego należy zapisać w kancelarii parafialnej przedstawiając:

  • metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka
  • wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • zaświadczenie rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami (z parafii ich zamieszkania)

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby:

  • żyjące tylko na kontrakcie cywilnym
  • nie uczęszczające regularnie na Mszę św.
  • nie przystępujące do Sakramentów świętych
  • nie uczęszczający na lekcje religii (dotyczy młodzieży szkolnej)
  • publiczni gorszyciele

Cytaty

Statek nie tonie od wody, która go otacza, ale od tej, która dostaje się do środka. Nie pozwól by to, co się dzieje wokół Ciebie, dostawało się do Twojego wnętrza i ciągnęło Cię w dół.

 

Boże, który nikogo nie odrzucasz, ale litościwie przebaczasz nam grzechy, wejrzyj na pokorne prośby, które do Ciebie zanosimy za przyczyną św. Stanisława, Biskupa i Męczennika - oświeć nasze serca i umocnij wolę, abyśmy zdołali wypełnić Twoje przykazania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.