Narzeczeni zawierający Sakrament Małżeństwa zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej trzy miesiące przed datą ślubu przedstawiając:

  1. metrykę Chrztu z adnotacją o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania (z datą wystawienia nie przekraczającą pół roku)
  2. zaświadczenie, konkordatowe z Urzędu Stanu Cywilnego (nie wcześniej jak pół roku przed datą planowanego ślubu)
  3. dowody osobiste
  4. świadectwa z religii z ostatniej klasy szkoły średniej
  5. zaświadczenia o uczestniczeniu w konferencjach dla narzeczonych (można dostarczyć później)