Narzeczeni zawierający Sakrament Małżeństwa zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej trzy miesiące przed datą ślubu przedstawiając:

  1. metrykę Chrztu z adnotacją o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania (z datą wystawienia nie przekraczającą pół roku)
  2. zaświadczenie, konkordatowe z Urzędu Stanu Cywilnego (nie wcześniej jak pół roku przed datą planowanego ślubu)
  3. dowody osobiste
  4. świadectwa z religii z ostatniej klasy szkoły średniej
  5. zaświadczenia o uczestniczeniu w konferencjach dla narzeczonych (można dostarczyć później)

Cytaty

Statek nie tonie od wody, która go otacza, ale od tej, która dostaje się do środka. Nie pozwól by to, co się dzieje wokół Ciebie, dostawało się do Twojego wnętrza i ciągnęło Cię w dół.

 

Boże, który nikogo nie odrzucasz, ale litościwie przebaczasz nam grzechy, wejrzyj na pokorne prośby, które do Ciebie zanosimy za przyczyną św. Stanisława, Biskupa i Męczennika - oświeć nasze serca i umocnij wolę, abyśmy zdołali wypełnić Twoje przykazania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.