1. zgłosić jak najszybciej ustalając miejsce i czas pogrzebu z duszpasterzem

2. dostarczyć kartę zgonu do kancelarii parafialnej (koniecznie przed pogrzebem)

3. dostarczyć zaświadczenie o zaopatrzeniu Świętymi Sakramentami (o ile osoba zmarła w szpitalu lub innej parafii)

4. obecność innego księdza (z rodziny lub bliskiego znajomego) uzgodnić z miejscowym duszpasterzem

Cytaty

Nie stajesz się święty dlatego, że przestajesz grzeszyć, ale coraz mniej grzeszysz dlatego, że stajesz się święty. | Petrus

 

Boże, który nikogo nie odrzucasz, ale litościwie przebaczasz nam grzechy, wejrzyj na pokorne prośby, które do Ciebie zanosimy za przyczyną św. Stanisława, Biskupa i Męczennika - oświeć nasze serca i umocnij wolę, abyśmy zdołali wypełnić Twoje przykazania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.